امروز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
Advertising

طرح های مشاوره ای

مشاهده همه

مقالات مشاوره ای

مشاهده همه
دروس عمومی نظام قدیم

دروس عمومی نظام قدیم موسسه کنکور آسان است

دروس عمومی نظام قدیم موسسه کنکور آسان است توسط بهترین اساتید کشوری تدریس می شود . دروس عمومی نظام قدیم موسسه کنکور آسان است توسط استاد حسین احمدی و دکتر…

نمونه تدریس های اساتید کنکور آسان است

مشاهده همه

دما و گرما فیزیک پایه دهم

نمونه ویدیو از تدریس مهندس امیر مسعودی فیزیک موسسه کنکور آسان است


آموزش احتمال جامع

نمونه ویدیو از تدریس مهندس امیر مسعودی مدرس ریاضی، فیزیک، هندسه موسسه کنکور آسان است

مثلثات یازدهم مهندس امیر مسعودی

نمونه ویدیو از تدریس مهندس امیر مسعودی مدرس ریاضی، فیزیک، هندسه موسسه کنکور آسان است


روش تست زنی فصل دوم شیمی یازدهم

نمونه ویدیو از تدریس مهندس عارف ربیعیان مدرس شیمی موسسه کنکور آسان است


فصل چهارم شیمی پایه دوازدهم

نمونه ویدیو از تدریس مهندس عارف ربیعیان مدرس شیمی موسسه کنکور آسان است


فصل دوم زیست پایه دهم

نمونه ویدیو از تدریس دکتر شیخی مدرس زیست موسسه کنکور آسان است


فصل هفتم زیست پایه دهم

نمونه ویدیو از تدریس دکتر شیخی مدرس زیست موسسه کنکور آسان است


حرکت شناسی فیزیک پایه دوازدهم

نمونه ویدیو از تدریس مهندس امیر مسعودی مدرس فیزیک موسسه کنکور آسان است