امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

استاد حسین احمدی

استاد حسین احمدی

5٫0 rating based on 1,234 ratings
استاد احمدی

استاد حسین احمدی موسس کنکور آسان است می باشند .و مدرس عربی، ادبیات و دین و زندگی انتشارات گیلنا هستند.

بیوگرافی استاد حسین احمدی

دارای مدرک دکترای عربی از دانشگاه تهران هستند. و اولین دارنده مجوز نشر لوح های فشرده می باشد.

استاد احمدی با تاسیس موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا دروس پایه مختلف تحصیلی نظام قدیم و نظام جدید را به صورت دی وی دی های آموزشی و تست زنی برای دانش آموزان و داوطلبان کنکوری آماده وارائه کردند.

عربی استاد حسین احمدی

استاد حسین احمدی درس عربی را به صورت درس به درس و مبحثی در مقاطع دهم – یازدهم – دوازدهم – نظام قدیم تدریس کرده اند.

عربی سال دهم دارای ۸ درس می باشد که استاد حسین احمدی در قالب ۱۲ حلقه دی وی دی تدریس کرده اند که قیمت عربی دهم کنکور آسان است ۲۸۰ هزار تومان می باشد.

عنوانمدرسقیمت  ویدیو
عربی درس ۱ تا ۴استاد احمدی۱۰۵
عربی درس ۵ تا ۸استاد احمدی۱۰۵
کتاب آسان آموز واژگان عربیاستاد احمدی۴۰
تمرین‌های عربیاستاد احمدی۴۰
خلاقیت در عربی (اسم و اشاره و اعداد )استاد احمدی۸۰
روش تست عربیاستاد احمدی۲۰۰
خلاقیت در عربی دهم (درس ۳تا۴)استاد احمدی۸۰
خلاقیت حرکات واژه کلوز درکاستاد احمدی۱۲۰

عربی سال یازدهم دارای ۷درس می باشند که استاد حسین احمدی در قالب ۲۵ حلقه دی وی دی تدریس کرده اند و قیمت عربی یازدهم ۳۶۵ هزار تومان می باشد.

عنوانمدرسقیمتویدیو
عربی ۲ (آموزش کامل)استاد احمدی۱۰۵ویدیو
خلاقیت در عربیاستاد احمدی۳۰ویدیو
قواعد عربیاستاد احمدی۲۶۰ویدیو

عربی سال دوازدهم دارای ۴ درس می باشد که در قالب ۱۲ حلقه دی وی دی می باشد و قیمت عربی دوازدهم ۲۷۰ هزار تومان می باشد.

عنوانمدرسقیمتویدیو
قواعد عربیحسین احمدی۱۶۰ویدیو
آموزش عربیحسین احمدی۱۱۰ویدیو
جمع بندی عربیحسین احمدی۱۲۰ویدیو

همچنین استاد حسین احمدی در کنکور آسان است دروسی مانند ادبیات و دین و زندگی را نیز تدریس کرد اند که دانش آموزان و داوطلبان زیادی با استفاده از این تدریس ها توانسته اند به درصد ۱۰۰ دروس عمومی در کنکور دست پیدا کرده اند.

دین و زندگی استاد احمدی

مهندس حسین احمدی درس دین و زندگی را در کنکور آسان است به صورت یاد یار سازی برای دانش آموزان نظام جدید و نظام قدیم تدریس کرده است .

ودانش آموزانی مثل سعید بدلی با استفاده از دی وی دی های استاد احمدی در کنکور آسان است توانست به درصد ۱۰۰ در درس دین و زندگی برسد . و به رشته زبان دانشگاه علامه تهران دست یابد.

دانش آموزان برای دریافت دی وی دی های دین و زندگی استاد احمدی در موسسه کنکور آسان است می توانند با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۸۲۸۶ تماس بگیرند.

استاد احمدی
استاد احمدی

دی وی دی های دین وزندگی پایه دهم حسین احمدی در کنکور آسان است

قیمت پکیج مورد نظر برای این پایه در کنکور آسان است ۱۸۰ هزار تومان می باشد.  تعداد حلقه های DVD های روش تست دین و زندگی استاد احمدی برای پایه دهم ۱۲ حلقه DVD است.

عنوانمدرسقیمت  ویدیو
دین و زندگی درس ۱ تا ۶استاد احمدی۱۳۰
دین و زندگی درس ۷ تا ۱۲استاد احمدی۹۰
روش تست زنی دینی به همراه کتاباستاد احمدی۱۱۰
خلاقیت دینی دورس ۱ تا ۱۲استاد احمدی۱۸۰
همایش دینی دهماستاد احمدی۱۵۰

دی وی دی های دین وزندگی پایه یازدهم حسین احمدی در کنکور آسان است

هزینه DVD های دین و زندگی یازدهم کنکور آسان است ۲۰۰ هزار تومان است و شامل ۱۲ حلقه DVD است.

عنوانمدرسقیمتویدیو
دین و زندگی درس ۱ تا ۱۲استاد احمدی۲۴۰
روش تست زنی دینی یازدهماستاد احمدی۲۰۰

دی وی دی های دین وزندگی پایه دوازدهم حسین احمدی در کنکور آسان است

قیمت DVD های دین و زندگی دوازدهم استاد احمدی در کنکور آسان است ۲۰۰ هزار تومان است و شامل ۱۰ حلقه DVD است.

عنوانمدرسقیمتویدیو
دینی درس ۱ و ۱۰حسین احمدی۲۴۰ویدیو
روش تست زنی دینی درس ۱ تا ۱۰حسین احمدی۲۴۰ویدیو
جمع بندی دین و زندگیحسین احمدی۱۸۰

ادبیات استاد احمدی در کنکور آسان است

استاد حسین احمدی درس ادبیات کنکور آسان است را به صورت مبحثی تدریس کرده اند . مباحثی که در درس ادبیات وجود دارند شامل قرابت ، آرایه ، تاریخ ادبیات ، املا و لغت ،زبان فارسی می باشد که مهندس احمدی این مباحث را در قالب دی وی دی های آموزشی در کنکور آسان است تدریس کرده اند.

ادبیات پایه دهم حسین احمدی در کنکور آسان است

قیمت پکیج ادبیات  فارسی کنکور آسان است با تدریس استاد آبان برای پایه دهم، به صورت کلی ۳۱۵ هزار تومان می باشد . این پکیج شامل موارد زیر می باشد:

DVD های روش تست زنی آرایه های ادبی :۶۰ هزار تومان

DVD های روش تست زنی قرابت معنایی :۶۰ هزار تومان

DVD های روش تست زنی تاریخ ادبیات پایه دهم :۵۵ هزار تومان

DVD های روش تست زنی زبان فارسی پایه دهم : ۱۴۰ هزار تومان

تعداد DVD های این پکیج در   ۱۵ حلقه DVD است.

عنوانمدرسقیمت  ویدیو
ادبیاتاستاد احمدی۱۸۰
نگارش ۱استاد احمدی۷۵
جمع‌بندی ادبیاتاستاد احمدی۶۰
روش تست زنی ادبیاتاستاد احمدی۱۳۵
آموزش جامع زبان فارسیاستاد احمدی۱۴۰
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۱۳۵
روش تست قرابتاستاد احمدی۶۰
خلاقیت زبان فارسیاستاد ستار نژاد۴۰
روش تست زنی دهمستار نژاد۱۲۰

ادبیات پایه یازدهم حسین احمدی در کنکور آسان است

برای پایه دهم نیز DVD های ادبیات فارسی استاد آبان ، به قیمت ۲۳۵ هزار تومان ارائه می گردد . این پکیج پیشنهادی کنکور آسان است شامل موارد زیر می باشد:

قیمت DVD ادبیات یازدهم ۱۵۰ تومان

DVD نگارش یازدهم ۷۵ هزارتومان

DVD های روش تست آرایه های ادبی  استاد آبان به قیمت ۶۰ هزار تومان

DVD های روش تست زبان فارسی یازدهم استاد آبان به قیمت ۱۲۰ هزار تومان

DVD های جمع بندی تاریخ ادبیات پایه یازدهم با تدریس استاد آبان ۵۵ هزار تومان

تعداد DVD های این پکیج ۱۱ حلقه DVD است .

عنوانمدرسقیمتویدیو
ادبیاتاستاد احمدی۱۵۰
نگارشاستاد احمدی۷۵
روش تست زنی ادبیاتاستاد احمدی۱۳۵ویدیو
همایش ادبیاتاستاد احمدی۱۰۵
جمع‌بندی ادبیاتاستاد احمدی۹۰
خلاقیت در واژگان و املااستاد احمدی۸۰
آموزش جامع زبان فارسیاستاد احمدی۱۲۰
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۴۰
خلاقیت زبان فارسیستار نژاد۴۰
روش تست زنی قرابتحسین احمدی۷۵
روش تست زنی یازدهمستار نژاد۱۴۰

ادبیات پایه دوازدهم حسین احمدی در کنکور آسان است

پکیج DVD های ادبیات فارسی پایه دهم با  تدریس استاد آبان نیز بسیار جامع و پاسخگوی نیاز دانش آموزان می باشد.مبلغ این پکیج ۳۳۰ هزار تومان است و شامل موارد زیر است:

DVD های روش تست زبان فارسی دوازدهم استاد آبانبه قیمت ۱۲۰ هزار تومان

DVD های روش تست قرابت مثبت دوازدهم استاد آبان ، به قیمت ۵۰ هزار تومان

DVD های روش تست ادبیات فارسی دوازدهم  استاد آبان ، به قیمت ۱۶۰ هزار تومان

تعداد DVD های این پکیج ۱۵ حلقه DVD است.

عنوانمدرسقیمتویدیو
روشهای تست زنی آرایه های ادبی (نظام جدید)استاد احمدی۶۰ویدیو
ادبیاتاستاد احمدی۲۸۰یدیو
آموزش جامع زبان فارسیاستاد احمدی۱۲۰ویدیو
روش تست ادبیاتاستاد احمدی۱۶۰یدیو
جمع بندی تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۴۰ویدیو
روش تست قرابتاستاد احمدی۴۰
روش تست املا و واژگان جامعاستاد احمدی۱۶۰ویدیو
خلاقیت زبان فارسی دوازدهمستار نژاد۲۰
جمع بندی ادبیات جامعستار نژاد۱۴۰
روش تست زنی ادبیات دوازدهمستارنژاد۱۸۰

فعالیت های استاد احمدی

فارغ التحصیل مهندسی از دانشگاه سراسری تهران

رتبه یک کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و در حال حاضر دارای مدرک دکتری عربی

اولین مشاور و برنامه ریز تحصیلی حرفه ای کشور با بیش از بیست سال سابقه

مولف کتب مختلف مشاوره و برنامه ریزی  تحصیلی مانند ICU

مدرس درس عربی،دین و زندگی و ادبیات فارسی در موسسه کنکور آسان است(انتشارات گیلنا)

مدرس و مشاوره کنکور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری،آینده موفق،یادگیری آسان،یادگیری برتر

تقدیر شده در همایش های بین المللی مشاوره در بارسلون اسپانیا و رم ایتالیا

مشاور و برنامه ریز رتبه های ۱و۳و۶و۹و …. ادوار مختلف کنکور

سفارش دی وی دی های استاد حسین احمدی در کنکور آسان است

دانش آموزان جهت تهیه دی وی دی های استاد احمدی می توانند با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۸۲۸۶ تماس بگیرند . و برای مشاهده نمونه ویدیو می توانند به سایت رسمی کنکور آسان است و اوج یادگیری مراجعه کنند.

39 نظر ارسال شده. نفر بعدی شما باشید!

 • جمشیدی گفت:

  سلام استاد جمشیدی هستم دانش اموز موسسه ۲ ساله منابع رو کامل دریافت کردم بدون مشکل ولی چند وقت پیش توسط خانم مصطفی زاده زیر گروه اقاجانی بسته ی شیمی ۱۲ ام گرفتم سر قیمت کلاه گذاشته سرم لطفا کمکم کنید .مرسی

 • نرگس فتحی گفت:

  سلام استاد احمدی تدریسهاتون فوق العادست ممنونم فقط نظارت رو مشاوراتونو زیاد کنید البته امسال که دارم میرم یازدهم خیلی راضی هستم با خانم محسنی کار میکنم

 • فاطمه پهلوانی گفت:

  قوائد عربیت عالیه استاد
  مرسی

 • رقیه سادات حسینی گفت:

  برای دینی یاردهم و دوازهم خلاقیت نیس؟؟؟؟

 • مینا فیروزمند گفت:

  استاداحمدی چجوری باخودتون درارتباط باشیم؟؟

 • نگار گفت:

  سلام استاد.عربیتون عااالیه مرسی واقعا

 • میثم فلاح گفت:

  استاد چرا ادبیات فقط خودتون تدریس نمیکیند؟؟؟؟

 • مریم حسینی گفت:

  قرابتت حرف نداره استاداحمدی ممنون

 • ابوالفضل کاکوند گفت:

  تاریخ ادبیات کسی استفاده کرده؟؟؟خوب هست؟؟

 • رویا بیات گفت:

  استاد همایش انگیزشنی نداری>؟؟؟

 • عاطفه محمدی گفت:

  استاد روش تست عربی دهم با خلاقیت چ فرقی داره؟؟

  • گیلنا گفت:

   سلام
   استاد احمدی در خلاقیت تست هایی در سطح بالا همراه با مرور نکته ها تدریس کرده اند .
   و روش تست زنی عربی دهم فقط تست و راه حل آن ها بیان شده است .

 • معصوفه محمدی گفت:

  استاد احمدی دی وی دی درک مطلب نظام قدیم با جدیدی داره؟؟؟؟

 • ناشناس گفت:

  استاد احمدی خانم صفری مشاور شماس؟؟

  • گیلنا گفت:

   سلام
   خانم صفری از مشاورین ارشد موسسه کنکور آسان است و زیر نظر مستقیم مهندی عارف ربیعیان هستند

 • کیمیا آرام گفت:

  استاد احمدی خانم صفری مشاور شماس؟؟؟

  • گیلنا گفت:

   سلام
   خانم صفری از مشاورین ارشد موسسه کنکور آسان است و زیر نظر مستقیم مهندی عارف ربیعیان هستند

 • لاله گفت:

  استاد احمدی واقعا حرف ندارن ممنون ازشون

 • Negar گفت:

  سلام من چند هفته ای میشع از خانم حسینی پکیج گرفتم ولی الان تلفنشون خاموشه و جواب نمیدن

 • Negar گفت:

  میشع اگه شماره دیگه ای دارین از خانم حسینی به من بدید لطفا

 • لاله گفت:

  چرا مشاورین برعکس پکیج ها هستن چند روز اول هستن اما یه دفعه میرن شمال(مرخص میشن)

 • لاله گفت:

  من تو سه ماه از سه مشاور منابع تهیه کردم که همشون بعد یه هفته غیب شدن

 • کسری پیردوست گفت:

  استاد احمدی عربیت فوق العادس دمت گرم بخدا

 • حمیده گفت:

  استاد احمدی تیم مشاوره محمد حسینی فوق العادست

 • امیر گفت:

  براچی یه لیست منظم کامل برای محصولا نمیزارین که بتونیم ببینیم برای یک فصل چی دارین چی ندارین؟

 • فاطمه گفت:

  سلام.خداقوت استاد احمدی
  استاد من دی وی دی های دینی رو کامل دیدم خیلی عالی هستن ممنونم ازتون
  ولی عربی خیلی ضعیفم،عربی صددرصد و ترجمه و تعریب شما رو هم دیدیم دلی پیشرفت زیادی نکردم لطفا کمکم کنید

 • لاله گفت:

  سلام خداقوت استاد احمدی هم تدریسشون وهم مشاوره شون فوق العاده ست . سپاس فراوان. به امید خدا با صد در صد زدن دین و زندگی از زحماتشون قدردانی میکنم.

 • فاطمه گفت:

  سلام.استاد من پشت کنکوری نظام جدید هستم عربیم ضعیفه تو این زمان باقی مانده چکار کنم؟؟

 • مهدی گفت:

  سلام.اقای ابولفضل مساحی مشاور شما هستن…خانم همت چطور …در موردشون توضیح کوتاه بفرمایید اگر مشاور شما هستن ….شماره کارت برای دریافت محصولات لطفا

 • سارا گفت:

  سلام استاد خانم نصیری و راد از مشاوران شما هستند؟؟؟؟

 • Z.hx گفت:

  سلام اون شماره که میگین برای تایید مشاور زنگ بزنیم کسی پاسخگو نیست میشه بگین آقای وثوقی آیا از مشاورین شما هستن یا ن؟

  • گیلنا گفت:

   سلام
   تنها گروه مشاوره کنکور آسان است زیر نظر مهندس عارف ربیعیان و مهندس حسینی هستند .
   شماره تماس ها جهت تایید مشاور
   ۰۹۱۲۱۹۶۸۲۸۶
   ۰۲۱۲۶۶۰۴۵۱۲

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.