امروز یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

جزوات و نمونه سوالات پایه دوازدهم

جزوات و نمونه سوالات پایه دوازدهم

5٫0 rating based on 1,234 ratings

پایه دوازدهم به دلیل اینکه جز نظام جدید می باشد جزوات و نمونه سوالات کمی در اختیار دانش آموزان است که موسسه کنکور آسان است این جزوات و نمونه سوالات دوازدهم را به صورت رایگان در سایت انتشارات گیلنا و اوج یادگیری قرار داده است .

ادبیات

عنوانفایل
جزوات و نمونه سوالات پایه یازدهمدانلود

دین و زندگی

عنوانفایل
جزوه کامل دین و زندگیدانلود
دین و زندگی کامل دوازدهمدانلود

زبان

عنوانفایل
لغات و گرامر کامل زباندانلود
نمونه سوال زبان دوازدهمدانلود
گرامر درس ۱ و۳ زباندانلود

ریاضی

عنوانفایل
جمع بندی تابع رشته ریاضیدانلود
جمع بندی و تست ریاضی تجربیدانلود
جمع بندی وتست ریاضی تجربی۱دانلود
نمونه سوال ریاضی تجربیدانلود
نمونه سوال ریاضی تجربی ۱دانلود
نمونه سوال ریاضی تجربی ۲دانلود
نمونه سوال ریاضی تجربی ۳دانلود
نمونه سوال ریاضی تجربی ۴دانلود
نمونه سوال ریاضی تجربی ۵دانلود
نمونه سوال رشته ریاضیدانلود
نمونه سوال مشتق وکاربرددانلود
نمونه سوالات امتحانات دانلود

فیزیک

عنوانفایل
آموزش جامع فیزیکدانلود
درسنامه حرکت شناسیدانلود
فصل دوم فیزیکدانلود
نمونه سوال فیزیکدانلود
نمونه سوال فیزیک۱دانلود
نمونه سوال فیزیک ۲دانلود
نمونه سوال فیزیک پایهدانلود

شیمی

عنوانفایل
نمونه سوال فصل اول استاد ربیعیاندانلود
نمونه سوال فصل دوم استاد ربیعیاندانلود
نمونه سوال فصل سوم استاد ربیعیاندانلود
نمونه سوال فصل چهارمدانلود
نمونه سوال نوبت اولدانلود
حل مسائل شیمیدانلود

زیست

عنوانفایل
آزمون فصل ۱و۲دانلود
جزوه کمک آموزشی دانلود
جمع بندی زیست مبحث تنفسدانلود
جواب فعالیت های کتاب زیستدانلود
نمونه سوال زیستدانلود
نمونه سوال زیست ۱دانلود
نمونه سوال زیست ۲دانلود
نمونه سوال زیست ۳دانلود
نمونه سوال زیست ۴دانلود
نمونه سوال زیست ۵دانلود
درسنامه فصل سومدانلود
درسنامه فصل پنجمدانلود
جواب فعالیت زیست۱دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.