امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹

حافظه و یادگیری – عوامل موثر در یادگیری

حافظه و یادگیری – عوامل موثر در یادگیری

5٫0 rating based on 1,234 ratings
حافظه و یادگیری

حافظه و یادگیری – عوامل موثر در یادگیری

عوامل موثر در یادگیری مختلف می باشند گروه مشاوره کنکور آسان است ( عارف ربیعیان ) در این مقاله مهم ترین عوامل را ذکر کرده اند .


حفظ ، یادآوری و تشخیص موضوعات و به کاربستن آموخته های پیشین مهم ترین فعالیت ذهنی انسان در زندگی فردی و اجتماعی است.

بدون یادآوری آموخته ها اصولا تعلیم وتربیت نمی تواند مفهومی داشته باشد.

بعضی روانشناسان حافظه را یکی از اشکال یادگیری و یا نتیجه و یا دلیل یادگیری می دانند.


واقعیت این است که حافظه چه به صورت کوتاه مدت و چه به شکل بلند مدت آن اعم از این که سمعی و بصری یا عملی و حرکتی باشد،مانند تبلور هوش و هوشمندی آدمی مطرح است.

بدون حافظه امکان ارزیابی و آزمون هوشی مقدور نخواهد بود.


مراحل مختلف حافظه


۱-توجه


مقدمه به خاطر سپردن یک مطلب،توجه و دقت و بالطبع برداشت ذهنی و یا یادگیری آن به گونه ای است که برای ذهن مفهوم باشد.

و ادراک بهتری از موضوع یا مساله مورد توجه داشته باشیم،به خاطرسپاری آن آسان تر خواهد بود.


۲-حفظ یا به خاطر سپردن


به خاطر سپردن دریافت ها و آموخته های سمعی،بصری و عملی مهم ترین رکن و اساس حافظه است.

به همین جهت معمولا صرف به خاطر سپردن مطالب و موضوعات نوعی یادگیری تلقی می شود.

افرادی که از دقت حواس ( تیزبینی ، تیزشنوایی ) مهارت های ظریف حرکتی و بهره هوشی بیشتری برخوردار هستند،مطالب موضوعات را زودتر به خاطر می سپارند و دیرتر از یاد می برند .


۳-یادآوری


یادآوری فرایندی از فعالیت ذهنی است که ضمن آن فرد موضوعات،مطالب و اموری را که در گذشته دریافت کرده و به خاطر سپرده است و حال در حوزه حواس او قرار ندارند،به یاد می آورند.

به عبارت دیگر فرایند یادآوری را می توان تولید مجدد دانست.

البته پر واضح است که همواره یادآوری و تولید مجدد همه ی آموخته های قبلی به طور کامل و دقیق ممکن است میسر نباشند.

عوامل متعددی از جمله بهره ی هوشی ،معلومات عمومی،تمایلات عاطفی و روانی فرد موثر است.


تا این جا مطالبی در رابطه با حافظه و یادگیری گفته شد که امیدوارم برای شما عزیزان مفید بوده باشد.در مقاله های بعد به راه های تقویت حافظه میپردازیم.


و در آخر : شما تبدیل به چیزی می شوید که به آن فکر می کنید پس مراقب اندیشه هاتون باشید.

سایت های رسمی موسسه کنکور آسان است

سایت کنکور آسان است

سایت اوج یادگیری

سایت امیر مسعودی

سایت عارف ربیعیان

سایت حسین احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.