امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

دی وی دی های دوازدهم ریاضی کنکور آسان است

دی وی دی های دوازدهم ریاضی کنکور آسان است

5٫0 rating based on 1,234 ratings
دی وی دی های دوازدهم ریاضی

دی وی دی های دوازدهم ریاضی کنکور آسان است – قیمت دی وی دی های دوازدهم ریاضی کنکور آسان است

حسابان امیر مسعودی

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو
روش تست تابع جامع مهندس امیر مسعودی۱۵۰ ویدیو
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۶۰ ویدیو
روش تست مثلثات مهندس امیر مسعودی۵۰ ویدیو
روش تست مثلثات جامع مهندس امیر مسعودی۱۳۰ ویدیو
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰ ویدیو

فیزیک امیرمسعودی

عنوانمدرسقیمتویدیو
روشهای تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۱۵۰ ویدیو
روش تست نوسان مهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو
روش تست زنی دینامیکمهندس امیر مسعودی۲۲۰
آموزش نوسان و امواج شاهانیمهندس شاهانی۱۴۰
روش تست موج نیمه دوم فصل سوممهندس امیر مسعودی۲۲۰

شیمی عارف ربیعیان

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش فصل اول شیمیمهندس عارف ربیعیان۱۳۰
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰ ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵ ویدیو
جمع بندی فصل اول ودوممهندس عارف ربیعیان۱۶۰
استوکیومتریمهندس عارف ربیعیان ۷۰
جمع بندی فصل سوم و چهارممهندس عارف ربیعیان۱۶۵
خلاقیت فصل اول ودوم شیمیمهندس عارف ربیعیان۹۰

ادبیات حسین احمدی

عنوانمدرسقیمتویدیو
روشهای تست زنی آرایه های ادبی (نظام جدید)استاد احمدی۶۰ ویدیو
ادبیات استاد احمدی۲۸۰ یدیو
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰ ویدیو
روش تست ادبیات استاد احمدی۱۶۰ یدیو
جمع بندی تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰ ویدیو
روش تست قرابت استاد احمدی۵۰
روش تست املا و واژگان جامعاستاد احمدی۱۶۰ ویدیو
خلاقیت دستور زبانستارنژاد۲۰
جمع بندی ادبیات جامعستار نژاد۱۴۰
روش تست زنی ادبیاتستارنژاد۱۸۰

زبان انگلیسی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش زبان درس اولمحبوبی۴۵
جمع بندی واژگان زبانمحجوبی۹۵
روش تست زنی زبان دانش زاده۱۸۰ ویدیو
همایش زبان دانش زاده۱۰۰ ویدیو
آموزش فصل اول دانش زاده۸۰ ویدیو
آموزش فصل دوم دانش زاده۸۰ ویدیو
جمع بندی زباندانش زاده۱۰۰ ویدیو

عربی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمتویدیو
قواعد عربی استاد احمدی۱۶۰ ویدیو
آموزش عربی استاد احمدی۱۱۰ ویدیو
جمع بندی عربیاستاد احمدی۱۲۰ ویدیو

دین و زندگی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمتویدیو
دینی درس ۱ تا ۱۰استاد احمدی۲۴۰ ویدیو
روش تست زنی دینی درس ۱ تا ۱۰استاد احمدی۲۴۰ ویدیو
جمع بندی دین و زندگیحسین احمدی۱۸۰

موسسه گیلنا برای دانش آموزان پایه دوازدهم و فارغ التحصیل نظام جدید طرح نخبگان پلاس را درنظر گرفته شده است تا با مشاوره ای قابل اجرا و بهینه سازی زمان کم باقی مانده تا کنکور را با بازدهی بالا سپری کنند.

جهت اطلاع از شرایط طرح نخبگان پلاس دانش آموزان می توانند به سایت رسمی کنکور آسان است سایت انتشارات گیلنا و اوج یادگیری مراجعه کنند و برای ثبت نام طرح با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۸۲۸۶ تماس بگیرند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.