امروز یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

دی وی دی های دوازدهم ریاضی

دی وی دی های دوازدهم ریاضی

5٫0 rating based on 1,234 ratings

حسابان

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو
روش تست تابع جامع مهندس امیر مسعودی۱۵۰ ویدیو
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۶۰ ویدیو
روش تست مثلثات مهندس امیر مسعودی۵۰ ویدیو
روش تست مثلثات جامع مهندس امیر مسعودی۱۳۰ ویدیو
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰ ویدیو

فیزیک

عنوانمدرسقیمتویدیو
روشهای تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۱۵۰ ویدیو
روش تست نوسان مهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو

شیمی

عنوانمدرسقیمتویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰ ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵ ویدیو

ادبیات

عنوانمدرسقیمتویدیو
روشهای تست زنی آرایه های ادبی (نظام جدید)استاد احمدی۶۰ ویدیو
ادبیات استاد احمدی۲۸۰ یدیو
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰ ویدیو
روش تست ادبیات استاد احمدی۱۶۰ یدیو
جمع بندی تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰ ویدیو
روش تست قرابت استاد احمدی۴۰
روش تست املا و واژکان جامعاستاد احمدی۱۶۰ ویدیو

زبان انگلیسی

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش زبان درس اولمحبوبی۴۵
روش تست زنی زبان دانش زاده۱۸۰ ویدیو
همایش زبان دانش زاده۱۰۰ ویدیو
آموزش فصل اول دانش زاده۸۰ ویدیو
آموزش فصل دوم دانش زاده۸۰ ویدیو
جمع بندی زباندانش زاده۱۰۰ ویدیو

عربی

عنوانمدرسقیمتویدیو
قواعد عربی استاد احمدی۱۶۰ ویدیو
آموزش عربی استاد احمدی۸۰ ویدیو
جمع بندی عربیاستاد احمدی۱۲۰ ویدیو

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمتویدیو
دینی درس ۱ و ۲استاد احمدی۴۰ ویدیو
دینی درس ۳ تا ۵استاد احمدی۶۰
آموزش جامع دین و زندگی درس ۶ تا ۱۰استاد احمدی۱۰۰ ویدیو
روش تست زنی دینی درس ۱ تا ۵استاد احمدی۱۰۰ ویدیو
روش تست درس ۶ تا ۱۰استاد احمدی۱۰۰ ویدیو

موسسه گیلنا برای دانش آموزان پایه دوازدهم و فارغ التحصیل نظام جدید طرح نخبگان پلاس را درنظر گرفته شده است تا با مشاوره ای قابل اجرا و بهینه سازی زمان کم باقی مانده تا کنکور را با بازدهی بالا سپری کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.