امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

زیست دوازدهم

زیست دوازدهم

5٫0 rating based on 1,234 ratings
زیست دوازدهم کنکور آسان است

زیست زیست دوازدهم کنکور آسان است توسط کدام اساتید تدریس شده است ؟

زیست دوازدهم یکی از دروس اصلی در کنکور سراسری می باشد . دروس پایه دوازدهم دارای اهمیت بسیار زیادی برای دانش آموزان می باشد زیرا هم معدل دوازدهم تاثیر مستقیم در کنکور آسان است دارد و هم نیمی از سوالات کنکور سراسری از دروس دوازدهم مطرح می شود .

بودجه بندی زیست دوازدهم

زیست دوازدهم دارای ۸ فصل می باشد و هر فصل از گفتار ها و بخش هایی تشکیل شده است . که طبق بودجه بندی کنکور سراسری ۹۸ تعداد سوالات هر فصل مشخص شده است .

۱-فصل اول زیست دوازدهم مولکول های اطلاعاتی می باشد که شامل ۳ گفتار است از این فصل در کنکور سراسری ۲ سوال مطرح می شود .

۲-فصل دوم زیست دوازدهم جریان اطلاعات در یاخته است که ۳ گفتار دارد و ۳ سوال از آن مطرح می شود .

۳-فصل سوم زیست دوازدهم انتقال اطلاعات در نسل ها که ۲ گفتار دارد و ۳ سوال از آن در کنکور سراسری مطرح می شود .

۴-تغییر در اطلاعات وراثتی فصل چهارم زیست دوازدهم ۳ گفتار دارد و در کنکور سراسری ۲ سوال دارد .

۵-از ماده به انرژی فصل پنجم زیست دوازدهم است که دارای ۳ گفتار و ۱ سوال است .

۶-فصل ششم زیست دوازدهم از انرژی به ماده که ۳ بخش و در کنکور سراسری ۲ دارد .

۷-فناوری های نوین زیستی فصل هفتم زیست دوازدهم که ۳ گفتار و شامل ۱ سوال در کنکور سراسری است .

۸-فصل هشتم زیست دوازدهم رفتار های جانوران که ۳ گفتار دارد و از آن ۲ سوال در کنکور سراسری مطرح می شود .

در مجموع از ۵۰ سوال زیست شناسی در کنکور سراسری ۱۶ سوال مربوط به زیست دوازدهم می باشد .

زیست دوازدهم

انتشارات گیلنا زیست دوازدهم را برای دانش آموزان رشته تجربی به روش آموزش و تست زنی تدریس کرده اند

اساتید زیست دوازدهم

اساتید زیست دوازدهم  انتشارات گیلنا شامل استاد مهدی شیخی ، استاد عرفان پازوکی ، استاد محمد حسینی نیا می باشند .

لیست قیمت زیست دوازدهم

مبحث استاد قیمت
آموزش زیست دوازدهم عرفان پازوکی ۲۴۰
آموزش فصل ۱-۴ دوازدهم هژیر امیری ۲۴۰
جمع بندی زیست دوازدهم عرفان پازوکی ۱۰۰
خلاقیت فصل اول زیست دوازدهم مهدی شیخی ۶۰
خلاقیت فصل ۲ تا۸ زیست دوازدهممهدی شیخی۲۸۵
همایش زیست ۱۲ شیخیمهدی شیخی۲۵۵

جهت تهیه محصولات زیست سایت :کنکور آسان است و اوج یادگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.