امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

فیزیک یازدهم

فیزیک یازدهم

5٫0 rating based on 1,234 ratings
فیزیک یازدهم امیر مسعودی

فیزیک یازدهم امیر مسعودی در کنکور آسان است را چگونه می توان تهیه کرد ؟ چه مباحث در فیزیک یازدهم امیر مسعودی تدریس شده است ؟

سوالاتی که انتشارات گیلنا در این مقاله به آن ها پاسخ می دهد .

بودجه بندی فصل به فصل یازدهم تجربی در کنکور ۹۹

تعداد سوالات فیزیک در تجربی ۳۰ تست بوده که سه مسال یازدهم ۹ تست که به ترتیب :

فصل اول فیزیک یازدهم الکتریسیته ساکن و خازن ۳ تست

فصل ذوم فیزیک یازدهم جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ۳ تست

مغناطیس و القای الکترومغناطیس ۳ تست را به خود اختصاص داده اند .

و البته فیزیک سال دهم ۸ تست و دوازدهم ۱۳ تست را دربر می گیرند.

مباحثی که با *** مشخص شده اند دارای اهمیت بیشتری هستند.

فصل اول: الکتریسیته ساکن

بار الکتریکی

پایستگی و کوانتیده بودم بار الکتریکی

قانون کولن ***

میدان الکتریکی

میدان الکتریکی حاصل از یک ذرهٔ باردار

خطوط میدان الکتریکی ***

انرژی پتانسیل الکتریکی

پتانسیل الکتریکی

توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا

خازن ***

انرژی خازن ***

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

جریان الکتریکی

مقاومت الکتریکی و قانون اهم ***

عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی

نیروی محرکهٔ الکتریکی و مدارها

توان در مدارهای الکتریکی ***

ترکیب مقاومت‌ها ***

فصل سوم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی

میدان مغناطیسی

نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّهٔ باردار متحرک در میدان مغناطیسى ***

نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان ***

میدان مغناطیسی ایجادشده به وسیلهٔ جریان الکتریکی

ویژگی‌های مغناطیسی مواد

پدیدهٔ القای الکترومغناطیسی

قانون القای الکترومغناطیسی فاراده ***

قانون لنز ***

القاگرها

جریان متناوب

بهترین تدریس فیزیک یازدهم از نظر آموزش و روش تست زنی مربوط به مهندس امیر مسعودی از انتشارات گیلنا می باشد.

فیزیک یازدهم کنکور آسان است

که نمونه تدریس مهندس امیر مسعودی به همراه لیست قیمت در لینک زیر می باشد:

قیمت محصولات فیزیک یازدهم امیر مسعودی

لیست قیمت فیزیک یازدهم کنکور آسان است ( انتشارات گیلنا )

مبحثاستادقیمت
آموزش ساکنمهندس مسعودی۷۰
روش تست ساکن (تجربی )مهندس مسعودی۷۵
روش تست ساکن(ریاضی)مهندس مسعودی۹۵
روش تست خازن (تجربی )مهندس مسعودی۴۰
روش تست خازن (ریاضی)مهندس مسعودی۵۵
جریان و مدار فصل  دوم (تجربی)مهندس مسعودی۱۲۰
جریان و مدار فصل دوم (ریاضی)مهندس مسعودی۱۲۰
روش تست جریان و مدار(تجربی)مهندس مسعودی۱۱۵
روش تست جریان و مدار (ریاضی)مهندس مسعودی۱۳۰
آموزش مغناطیس و القا (تجربی)مهندس مسعودی۷۵
آموزش مغناطیس و القا(ریاضی)مهندس مسعودی۹۰
روش تست نیمه اول مغناطیس(تجربی)مهندس مسعودی۱۱۰
روش تست نیمه اول مغناطیس(ریاضی)مهندس مسعودی۱۳۰
روش تست نیمه دوم القا(تجربی)مهندس مسعودی۱۱۵
روش تست نیمه دوم القا(ریاضی)مهندس مسعودی۱۱۵
همایش فیزیک دهم و یازدهم(تجربی)مهندس مسعودی۴۷۰
همایش فیزیک دهم و یازدهم (ریاضی)مهندس مسعودی۵۰۵

دانش آموزان و داوطلبین کنکوری برای مشاهده نمونه تدریس می توانید به سایت انتشارات گیلنا و اوج یادگیری مراجعه کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.