امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

قیمت دی وی دی های استاد مسعودی – ریاضی و فیزیک امیر مسعودی در کنکور آسان است

قیمت دی وی دی های استاد مسعودی – ریاضی و فیزیک امیر مسعودی در کنکور آسان است

5٫0 rating based on 1,234 ratings
دی وی دی های مهندس مسعودی

در این مقاله قیمت دی وی دی های مهندس امیر مسعودی به صورت مبحث به مبحث برای دانش آموزان آماده شده است.

مهندس امیر مسعودی دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تهران و برترین مدرس ریاضی و فیزیک می باشد.

مهندس امیر مسعودی با همکاری موسسه کنکور آسان است ریاضی و فیزیک نظام قدیم و نظام جدید را در قالب DVD های آموزشی ، روش تست زنی ، جمع بندی ، همایش و خلاقیت برای دانش آموزان وداطلبین کنکوری آماده کرده است.

مهندس امیر مسعودی در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری – کنکور آسان – یادگیری برتر و … تدریس های درس ریاضی و فیزیک را به صورت رایگان در اختیار داوطلبین کنکوری قرار میدهد.

برنامه تلویزیونی اوج یادگیری که روز های فرد از شبکه دو سیما پخش می شود یکی از پر ببینده ترین برنامه های کنکوری تلویزیون می باشد.

دی وی دی های مهندس امیرمسعودی

دی وی دی های ریاضی مهندس امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی درس ریاضی را به صورت مبحثی و ترکیبی برای دانش آموزان تدریس کرده است.

در این مقاله مباحثی که در درس ریاضی تدریس می شوند به تفکیک قیمت و پایه برای دانش آموزان ارائه می شوند.

قیمت دی وی دی های ریاضی مهندس امیر مسعودی

قیمت دی وی دی های ریاضی دهم مهندس مسعودی

مبحث استاد قیمت
آموزش الگو ودنباله مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو ودنباله مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعه مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات مهندس مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله مهندس مسعودی ۷۰
روش تست زنی نامعادله مهندس مسعودی ۴۵
خلاقیت در تابع مهندس مسعودی ۴۵
روش تست زنی تابع مهندس مسعودی ۵۰
خلاقیت در شمارش(ترکیبات) مهندس مسعودی ۳۰
روش تست زنی خلاقیت در شمارش (ترکیبات) مهندس مسعودی ۴۵
آموزش آمار واحتمال مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال مهندس مسعودی ۴۵
خلاقیت در آمار و احتمال مهندس مسعودی ۳۰

قیمت دی وی دی ریاضی یازدهم تجربی مهندس مسعودی

مبحث استاد قیمت
نظریه معادله یازدهم مهندس مسعودی ۷۵
معادله یازدهم مهندس شاهانی ۱۶۰
هندسه تحلیلی مهندس مسعودی ۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی یازدهم مهندس مسعودی ۴۵
جامع تست تابع یازدهم مهندس مسعودی ۷۰
روش تست زنی تابع مهندس مسعودی ۹۰
روش تست زنی مثلثات مهندس مسعودی ۷۵
آموزش لگاریتم مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی احتمال مهندس مسعودی ۶۰
خلاقیت در احتمال مهندس مسعودی ۶۰
روش تست حد وپیوستگی مهندس مسعودی ۱۳۵
آموزش جامع احتمال مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی جامع احتمال مهندس مسعودی ۹۵

قیمت دی وی دی های یازدهم حسابان مهندس امیر مسعودی

مبحث استاد قیمت
معادله حسابان یازدهم مهندس مسعودی ۸۰
آموزش جامع تابع ، حسابان یازدهم مهندس مسعودی ۹۰
روش تست زنی تابع ، حسابان یازدهم مهندس مسعودی ۹۰
آموزش مثلثات مهندس مسعودی ۸۰
روش تست زنی هندسه تحلیلی مهندس مسعودی ۴۵
لگاریتم یازدهم مهندس مسعودی ۱۱۵
هندسه تحلیلی ریاضی مهندس مسعودی ۶۵
هندسه یازدهم مهندس علیشاه ۷۰
آموزش جامع احتمال مهندس مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی احتمال مهندس مسعودی ۱۱۵

قیمت دی وی دی های ریاضی دوازدهم تجربی مهندس امیر مسعودی

مبحث استاد قیمت
روش تست زنی تابع دوازدهم مهندس مسعودی ۷۵
روش تست زنی تابع سه سال مهندس مسعودی ۱۳۰
روش قدر مطلق  سه سال مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهم مهندس مسعودی ۷۵
روش تست زنی مثلثات سه سال مهندس مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی حد و پیوستگی دوازدهم مهندس مسعودی ۱۳۵
روش تست زنی حد و پیوستگی یازدهم و دوازدهم مهندس مسعودی ۱۹۵
آموزش حد بی نهایت دوازدهم مهندس مسعودی ۸۵
روش تست زنی مشتق و کاربرد دوازدهم مهندس مسعودی ۲۶۰
آموزش  جامع احتمال مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی احتمال مهندس مسعودی ۹۵

قیمت دی وی دی های ریاضی دوازدهم ریاضی مهندس مسعودی

مبحث استاد قیمت
روش تست زنی تابع دوازدهم مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی تابع سه سال مهندس مسعودی ۱۵۰
روش تست زنی قدر مطلق سه سال مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات مهندس مسعودی ۵۰
روش تست زنی مثلثات سه سال مهندس مسعودی ۱۳۰
آموزش جامع احتمال مهندس مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی احتمال مهندس مسعودی ۱۱۵

قیمت دی وی دی ریاضی نظام قدیم مهندس مسعودی

مبحث استاد قیمت
دنباله و استلزام مهندس مسعودی ۸۰
حد مهندس مسعودی ۱۰۵
مجانب و نگاهی به رسم نمودار مهندس مسعودی ۳۰
آنالیز ترکیبی مهندس مسعودی ۴۵
احتمال مهندس مسعودی ۹۰
روش تست زنی پیوستگی مهندس مسعودی ۲۰
نظریه معادلات و سهمی مهندس مسعودی ۹۵
نامعادلات ( جبری، قدر مطلق ، ترکیبی) مهندس مسعودی ۴۰
مشتق۱ مهندس مسعودی ۱۴۰
مشتق۲ مهندس مسعودی ۵۰
مشتق ۳ مهندس مسعودی ۱۲۰
انتگرال،سری،نمودار و روابط مثلثاتی مهندس مسعودی ۱۲۰
تکنیک های توابع نمائی و لگاریتم مهندس مسعودی ۳۰
مثلثات مهندس مسعودی ۱۲۰
تابع جامع(تجربی) مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی هندسه۱ مهندس مسعودی ۵۰
روش تست زنی  مثلثات مهندس مسعودی ۶۰
قدر مطلق وجز صحیح مهندس مسعودی ۴۵
ماتریس مهندس مسعودی ۵۰
هندسه مختصاتی مهندس مسعودی ۳۰
روش تست زنی تصاعد حسابی مهندس مسعودی ۴۵
روش تست زنی تصاعد هندسی مهندس مسعودی ۴۵
روش تست زنی آمار مهندس مسعودی ۴۵
روش تست دیفرانسیل،ریاضی پایه،آمار و مدلساز مهندس مسعودی ۶۰
جمع بندی بسته۱ مهندس مسعودی ۱۲۰
جمع بندی بسته۲ مهندس مسعودی ۱۲۰
جمع بندی بسته۳ مهندس مسعودی ۱۶۵
جمع بندی بسته۴ مهندس مسعودی ۱۱۰
جمع بندی بسته۵ مهندس مسعودی ۹۰
جمع بندی دو روزه بسته۱ مهندس مسعودی ۱۰۵
جمع بندی دو روزه بسته۲ مهندس مسعودی ۱۰۵

دی وی دی های فیزیک مهندس امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی درس فیزیک را به صورت فصل به فصل تدریس کرده است و همچنین دی وی دی های تست زنی مهندس مسعودی شامل سریع ترین تکنیک های تست زنی کنکور می باشد.

که در مجموع دی وی دی های خلاقیت مهندس مسعودی تست های کنکور و همچنین راه حل سریع آنها برای دانش آموزان و داوطلبین کنکوری آموزش داده شده است.

قیمت دی وی دی های فیزیک  مهندس مسعودی

هزینه DVD های فیزیک دهم مهندس امیر مسعودی

مبحث استاد قیمت
روش تست اندازه گیری و چگالی مهندس مسعودی ۶۰
آموزش جامع کار و انرژی وتوان مهندس مسعودی ۷۰
روش تست زنی کار و انرژی وتوان مهندس مسعودی ۵۰
آموزش ویژگی های فیزیک مواد مهندس مسعودی ۸۰
روش تست زنی ویژگی های فیزیک مواد مهندس مسعودی ۷۵
آموزش دما و گرما وقانون گازها مهندس مسعودی ۷۰
روش تست دما و گرما وقانون گازها مهندس مسعودی ۷۵
همایش فیزیک دهم و یازدهم(تجربی) مهندس مسعودی ۴۷۰
همایش فیزیک دهم و یازدهم(ریاضی) مهندس مسعودی ۵۰۵

 هزینه DVD های فیزیک یازدهم مهندس امیر مسعودی

مبحث استاد قیمت
آموزش ساکن مهندس مسعودی ۷۰
روش تست ساکن (تجربی ) مهندس مسعودی ۷۵
روش تست ساکن(ریاضی) مهندس مسعودی ۹۵
روش تست خازن (تجربی ) مهندس مسعودی ۴۰
روش تست خازن (ریاضی) مهندس مسعودی ۵۵
جریان و مدار فصل  دوم (تجربی) مهندس مسعودی ۱۲۰
جریان و مدار فصل دوم (ریاضی) مهندس مسعودی ۱۲۰
روش تست جریان و مدار(تجربی) مهندس مسعودی ۱۱۵
روش تست جریان و مدار (ریاضی) مهندس مسعودی ۱۳۰
آموزش مغناطیس و القا (تجربی) مهندس مسعودی ۷۵
آموزش مغناطیس و القا(ریاضی) مهندس مسعودی ۹۰
روش تست نیمه اول مغناطیس(تجربی) مهندس مسعودی ۱۱۰
روش تست نیمه اول مغناطیس(ریاضی) مهندس مسعودی ۱۳۰
روش تست نیمه دوم القا(تجربی) مهندس مسعودی ۱۱۵
روش تست نیمه دوم القا(ریاضی) مهندس مسعودی ۱۱۵
همایش فیزیک دهم و یازدهم(تجربی) مهندس مسعودی ۴۷۰
همایش فیزیک دهم و یازدهم (ریاضی) مهندس مسعودی ۵۰۵

هزینه DVD های فیزیک دوازدهم مهندس امیر مسعودی

مبحث استاد قیمت
روش تست حرکت شناسی(تجربی) مهندس مسعودی ۱۳۰
روش تست حرکت شناسی(ریاضی) مهندس مسعودی ۱۵۰
روش تست نوسان و امواج (تجربی) مهندس مسعودی ۱۱۵
روش تست نوسان و امواج(ریاضی) مهندس مسعودی ۱۱۵
فیزیک اتمی و هسته ای(تجربی) مهندس مسعودی ۲۴۰
روش تست زنی دینامیکامیر مسعودی۲۲۰

هزینه DVD های نظام قدیم مهندس امیر مسعودی

مبحث استاد قیمت
فیزیک اول مهندس مسعودی ۱۰۰
بازتاب وشکست نور مهندس مسعودی ۷۵
بردار واندازه گیری مهندس مسعودی ۴۵
روش تست زنی کار وانرژی مهندس مسعودی ۴۵
آموزش دما، گرما و قانون گازها مهندس مسعودی ۷۰
روش تست زنی دما ، گرما وقانون گازها مهندس مسعودی ۷۵
فشاروچگالی سال دوم مهندس مسعودی ۶۰
القا والکترومغناطیس مهندس مسعودی ۱۶۰
خازن و مدارهای الکتریکی مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی ساکن مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی القا و الکترومغناطیس مهندس مسعودی ۹۰
روش تست زنی خازن مهندس مسعودی ۴۵
روش تست زنی مدار مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی حرکت شناسی مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی حرکت دایره ای مهندس مسعودی ۶۰
حرکت شناسی مهندس مسعودی ۱۸۰
دینامیک مهندس مسعودی ۱۰۵
حرکت نوسانی مهندس مسعودی ۱۵۰
امواج مکانیکی مهندس مسعودی ۹۰
صوت وامواج الکترومغناطیس مهندس مسعودی ۶۰
فیزیک اتمی وهسته ای مهندس مسعودی ۷۵
جمع بندی کامل فیزیک آسان است مهندس مسعودی ۲۰۰
جمع بندی فیزیک پایه مهندس مسعودی ۲۸۰

دانش آموزان می توانند جهت تهیه منابع ریاضی و فیزیک مهندس امیر مسعودی با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۸۲۸۶ تماس بگیرند یا به سایت انتشارات گیلنا و اوج یادگیری مراجعه کنند.

4 نظر ارسال شده. نفر بعدی شما باشید!

 • بینام گفت:

  حالا که سال اخره برای ما نظام قدیمیا دی وی دی هاتون آف نمیخوره بتونیم استفاده کنیم ما؟

 • امیر حسین گفت:

  من می گویم امیر مسعودی هم ریاضی و هم فیزیک برای کنکور خوبه ولی قیمت جمع بندی ۳ سال گران هست اگه می خواد رتبه برتر بشه و پول هم نباشه باید چکار کنه

 • علی گفت:

  سلام نمونه تدریس هر استاد در هر مبحث را هم قرار دهید
  در حدود دو دقیقه هم کافی است
  کتابی را هم بخواهیم بخریم اول فهرست و صفحاتش را نگاه میکنیم

 • مهتاب گفت:

  راست میگی دمت گرم

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.