امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

قیمت دی وی دی های ریاضی

قیمت دی وی دی های ریاضی

5٫0 rating based on 1,234 ratings

در این مقاله بهترین اساتید ریاضی کشور و همچنین قیمت ریاضی کنکور آسان است برای رشته ریاضی و تجربی برای دانش آموزان آورده شده است.

اهمیت و دشواری درس ریاضی بر کسی پوشیده نیست و سطح دشواری آن در سوالات تستی به مراتب بیشتر از سوالات تشریحی می باشد.

از توجه و تمرکز نظر دانش آموزان تجربی به زیست و دانش آموزان ریاضی به درس ریاضی و هندسه می باشد،دانش آموزان می بایست با جدیت روی درس ریاضی سرمایه گذاری کنند و سطح علمی خود را با توجه به اهمیت این درس بالا ببرند.چراکه همانطور که ذکر شد تمرکز داوطلبان رشته تجربی بر این درس به سبب دشواری آن کم است و اگر شخصی درس ریاضی خود را تقویت کند باتوجه به ضریب آن می تواند در رقم زدن آینده ی تحصیلی  موفق بهتر عمل کند.

قیمت ریاضی نظام جدید

قیمت دی وی دی ریاضی

مبحث استاد قیمت
آموزش الگو ودنباله مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو ودنباله مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعه مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات مهندس مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله مهندس مسعودی ۷۰
روش تست زنی نامعادله مهندس مسعودی ۴۵
خلاقیت در تابع مهندس مسعودی ۴۵
روش تست زنی تابع مهندس مسعودی ۵۰
خلاقیت در شمارش(ترکیبات) مهندس مسعودی ۳۰
روش تست زنی خلاقیت در شمارش (ترکیبات) مهندس مسعودی ۴۵
آموزش آمار واحتمال مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال مهندس مسعودی ۴۵
خلاقیت در آمار و احتمال مهندس مسعودی ۳۰
آموزش مثلثات مهندس شاهانی ۹۰
آموزش توان های گویا مهندس شاهانی ۱۰۵
فصل ۱و۲ هندسه مهندس شاهانی ۱۰۵
فصل ۳ و۴ هندسه مهندس شاهانی ۹۰
هندسه دهم مهندس علیشاه ۱۱۰
روش تست زنی ریاضی دهم مهندس علیشاه ۱۴۰
آموزش فصل ۱و۲ مهندس عبدوس ۹۰
آموزش فصل ۳و۴ مهندس عبدوس ۹۰
آموزش ریاضی دهم مهندس علیشاه ۲۷۰
روش تست زنی فصل۱و۲ هندسه(ریاضی) مهندس شاهانی ۶۰

قیمت دی وی دی ریاضی یازدهم

مبحث استاد قیمت
نظریه معادله یازدهم مهندس مسعودی ۷۵
معادله یازدهم مهندس شاهانی ۱۶۰
هندسه تحلیلی مهندس مسعودی ۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی یازدهم مهندس مسعودی ۴۵
هندسه تحلیلی مهندس شاهانی ۶۰
آموزش فصل دوم ،مبحث هندسه مهندس شاهانی ۱۰۵
 روش تست زنی فصل دوم ،مبحث هندسه مهندس شاهانی ۴۵
جامع تست تابع یازدهم مهندس مسعودی ۷۰
روش تست زنی تابع مهندس مسعودی ۹۰
روش تست زنی مثلثات مهندس مسعودی ۷۵
آموزش لگاریتم مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی احتمال مهندس مسعودی ۶۰
خلاقیت در احتمال مهندس مسعودی ۶۰
روش تست حد وپیوستگی مهندس مسعودی ۱۳۵
آموزش حد وپیوستگی مهندس شاهانی ۱۳۵
آموزش جامع احتمال مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی جامع احتمال مهندس مسعودی ۹۵

قیمت دی وی دی های یازدهم

مبحث استاد قیمت
معادله حسابان یازدهم مهندس مسعودی ۸۰
آموزش جامع تابع ، حسابان یازدهم مهندس مسعودی ۹۰
روش تست زنی تابع ، حسابان یازدهم مهندس مسعودی ۹۰
آموزش مثلثات مهندس مسعودی ۸۰
روش تست زنی هندسه تحلیلی مهندس مسعودی ۴۵
لگاریتم یازدهم مهندس مسعودی ۱۱۵
هندسه تحلیلی ریاضی مهندس مسعودی ۶۵
هندسه یازدهم مهندس علیشاه ۷۰
حد و پیوستگی مهندس شاهانی ۱۳۵
آموزش جامع احتمال مهندس مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی احتمال مهندس مسعودی ۱۱۵

قیمت دی وی دی های ریاضی دوازدهم

مبحث استاد قیمت
روش تست زنی تابع دوازدهم مهندس مسعودی ۷۵
روش تست زنی تابع سه سال مهندس مسعودی ۱۳۰
روش قدر مطلق  سه سال مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهم مهندس مسعودی ۷۵
روش تست زنی مثلثات سه سال مهندس مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی حد و پیوستگی دوازدهم مهندس مسعودی ۱۳۵
روش تست زنی حد و پیوستگی یازدهم و دوازدهم مهندس مسعودی ۱۹۵
آموزش حد بی نهایت دوازدهم مهندس مسعودی ۸۵
روش تست زنی مشتق و کاربرد دوازدهم مهندس مسعودی ۲۶۰
 آموزش ریاضی دوازدهم مهندس علیشاه ۲۱۰
آموزش  جامع احتمال مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی احتمال مهندس مسعودی ۹۵

قیمت دی وی دی های ریاضی دوازدهم

مبحث استاد قیمت
روش تست زنی تابع دوازدهم مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی تابع سه سال مهندس مسعودی ۱۵۰
روش تست زنی قدر مطلق سه سال مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات مهندس مسعودی ۵۰
روش تست زنی مثلثات سه سال مهندس مسعودی ۱۳۰
روش گراف فصل اول مهندس علیشاه ۶۰
آموزش جامع احتمال مهندس مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی احتمال مهندس مسعودی ۱۱۵

دی وی دی ریاضی نظام قدیم

مبحث استاد قیمت
دنباله و استلزام مهندس مسعودی ۸۰
حد مهندس مسعودی ۱۰۵
مجانب و نگاهی به رسم نمودار مهندس مسعودی ۳۰
آنالیز ترکیبی مهندس مسعودی ۴۵
احتمال مهندس مسعودی ۹۰
روش تست زنی پیوستگی مهندس مسعودی ۲۰
نظریه معادلات و سهمی مهندس مسعودی ۹۵
نامعادلات ( جبری، قدر مطلق ، ترکیبی) مهندس مسعودی ۴۰
مشتق۱ مهندس مسعودی ۱۴۰
مشتق۲ مهندس مسعودی ۵۰
مشتق ۳ مهندس مسعودی ۱۲۰
انتگرال،سری،نمودار و روابط مثلثاتی مهندس مسعودی ۱۲۰
تکنیک های توابع نمائی و لگاریتم مهندس مسعودی ۳۰
مثلثات مهندس مسعودی ۱۲۰
تابع جامع(تجربی) مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی هندسه۱ مهندس مسعودی ۵۰
روش تست زنی  مثلثات مهندس مسعودی ۶۰
قدر مطلق وجز صحیح مهندس مسعودی ۴۵
ماتریس مهندس مسعودی ۵۰
هندسه مختصاتی مهندس مسعودی ۳۰
روش تست زنی تصاعد حسابی مهندس مسعودی ۴۵
روش تست زنی تصاعد هندسی مهندس مسعودی ۴۵
روش تست زنی آمار مهندس مسعودی ۴۵
روش تست دیفرانسیل،ریاضی پایه،آمار و مدلساز مهندس مسعودی ۶۰
جمع بندی بسته۱ مهندس مسعودی ۱۲۰
جمع بندی بسته۲ مهندس مسعودی ۱۲۰
جمع بندی بسته۳ مهندس مسعودی ۱۶۵
جمع بندی بسته۴ مهندس مسعودی ۱۱۰
جمع بندی بسته۵ مهندس مسعودی ۹۰
جمع بندی دو روزه بسته۱ مهندس مسعودی ۱۰۵
جمع بندی دو روزه بسته۲ مهندس مسعودی ۱۰۵
کتاب ۵۴۰تست شبرنگی ۶۰

نحوه سفارش منابع ریاضی کنکور آسان است

کنکور آسان است
اوج یادگیری
امیر مسعودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.