امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

قیمت DVD های هفتم – هشتم – نهم کنکور آسان است

قیمت DVD های هفتم – هشتم – نهم کنکور آسان است

5٫0 rating based on 1,234 ratings
هفتم - هشتم - نهم

با تغییر سیستم آموزشی به دو سیستم متوسطه اول (هفتم – هشتم – نهم) و متوسطه دوم ( دهم – یازدهم – دوازدهم ) و تغییر در کتب درسی دانش آموزان در پی دست یافتن به بهترین منابع آموزشی می باشند .

موسسه کنکور آسان است با توجه به نیاز دانش آموزان هفتم – هشتم – نهم علاوه بر ارائه DVD های دوره متوسطه دوم ویژه سال دهم، یازدهم و دوازدهم برای دوره اول متوسطه یعنی پایه هفتم هشتم و نهم نیز به ارائه منابعی غنی پرداخته و این امکان را فراهم آورده تا این دانش آموزان نیز بتوانند از آموزش جامع و کامل اساتید این موسسه بهره بگیرند.

اسامی اساتید پایه هفتم – هشتم – نهم

اسامی اساتیدی که برای متوسطه به تدریس پرداخته اند به شرح زیر می باشد:

استاد گرشاسبی

استاد آبان و استاد محجوبی

استاد احمدی موسس کنکور آسان است و دارای مجوز نشر لوح های فشرده می باشند.

دروس هفتم – هشتم – نهم موسسه کنکور آسان است

درس ریاضی با تدریس ویژه ی استاد گرشاسبی

درس فارسی با تدریس روان و فصیح استاد احمدی و استاد آبان

درس عربی با تدریس غنی استاد احمدی

درس زبان با تدریس عالی استاد محجوبی

قیمت دی وی دی های هفتم-هشتم-نهم

قیمت DVD های ارائه شده برای پایه هفتم متوسطه اول:

۱-ریاضی  پایه هفتم متوسطه با تدریس استاد گرشاسبی  به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان

۲-فارسی پایه هفتم متوسطه با تدریس استاد آبان به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان

۳-مهارت های نوشتاری پایه هفتم متوسطه با تدریس استاد احمدی به مبلغ ۴۵ هزار تومان

قیمت DVD های ارائه شده برای پایه هشتم متوسطه اول:

۱-فارسی  پایه هشتم متوسطه  با تدریس استاد آبان و استاد احمدی به مبلغ ۱۲۵ هزار تومان

قیمت DVD های ارائه شده برای پایه نهم متوسطه اول:

۱ریاضی پایه نهم متوسطه با تدریس استاد گرشاسبی به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان

۲-فارسی  پایه نهم متوسطه با تدریس استاد احمدی به مبلغ ۹۰ هزار تومان

۳-مهارت های نوشتاری  پایه نهم متوسطه با تدریس استاد احمدی به مبلغ ۹۰ هزار تومان

۴-عربی پایه نهم متوسطه با تدریس استاد احمدی به قیمت ۱۰۵ هزار تومان

۵-زبان پایه نهم متوسطه با تدریس استاد محجوبی درس ۱ تا ۳ به مبلغ ۸۵ هزار تومان

۶-زبان پایه نهم متوسطه با تدریس استاد محجوبی درس ۴ تا۶ به مبلغ ۸۵ هزار تومان

۷-جامع کاربردی زبان پایه نهم متوسطه با تدریس استاد محجوبی به مبلغ ۱۳۵ هزار تومان

DVD های مشترک متوسطه اول

۱-آسان آموز واژگان پایه هفتم ، هشتم و نهم متوسطه اول به مبلغ ۴۰ هزار تومان

چگونگی تهیه دی وی دی های هفتم -هشتم -نهم

دانش آموزان پایه متوسطه اول برای تهیه دی وی دی های آموزشی می توانند به سایتانتشارات گیلنا یا اوج یادگیری مراجعه کنند یا با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۸۲۸۶ تماس بگیرند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.