امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹

قیمت DVD های هفتم – هشتم – نهم

قیمت DVD های هفتم – هشتم – نهم

5٫0 rating based on 1,234 ratings
هفتم - هشتم - نهم

با تغییر سیستم آموزشی به دو سیستم متوسطه اول (هفتم – هشتم – نهم) و متوسطه دوم ( دهم – یازدهم – دوازدهم ) و تغییر در کتب درسی دانش آموزان در پی دست یافتن به بهترین منابع آموزشی می باشند .

اسامی اساتید

اسامی اساتیدی که برای متوسطه به تدریس پرداخته اند به شرح زیر می باشد:

استاد گرشاسبی

استاد آبان و استاد محجوبی

استاد احمدی موسس کنکور آسان است و دارای مجوز نشر لوح های فشرده می باشند.

قیمت دی وی دی های هفتم-هشتم-نهم

قیمت DVD های ارائه شده برای پایه هفتم متوسطه اول:

۱-ریاضی  پایه هفتم متوسطه با تدریس استاد گرشاسبی  به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان

۲-فارسی پایه هفتم متوسطه با تدریس استاد آبان به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان

۳-مهارت های نوشتاری پایه هفتم متوسطه با تدریس استاد احمدی به مبلغ ۴۵ هزار تومان

قیمت DVD های ارائه شده برای پایه هشتم متوسطه اول:

۱-فارسی  پایه هشتم متوسطه  با تدریس استاد آبان و استاد احمدی به مبلغ ۱۲۵ هزار تومان

قیمت DVD های ارائه شده برای پایه نهم متوسطه اول:

۱ریاضی پایه نهم متوسطه با تدریس استاد گرشاسبی به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان

۲-فارسی  پایه نهم متوسطه با تدریس استاد احمدی به مبلغ ۹۰ هزار تومان

۳-مهارت های نوشتاری  پایه نهم متوسطه با تدریس استاد احمدی به مبلغ ۹۰ هزار تومان

۴-عربی پایه نهم متوسطه با تدریس استاد احمدی به قیمت ۱۰۵ هزار تومان

۵-زبان پایه نهم متوسطه با تدریس استاد محجوبی درس ۱ تا ۳ به مبلغ ۸۵ هزار تومان

۶-زبان پایه نهم متوسطه با تدریس استاد محجوبی درس ۴ تا۶ به مبلغ ۸۵ هزار تومان

۷-جامع کاربردی زبان پایه نهم متوسطه با تدریس استاد محجوبی به مبلغ ۱۳۵ هزار تومان

DVD های مشترک متوسطه اول

۱-آسان آموز واژگان پایه هفتم ، هشتم و نهم متوسطه اول به مبلغ ۴۰ هزار تومان

کنکور آسان است
امیر مسعودی
اوج یادگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.