امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

لیست قیمت DVD های نظام قدیم کنکور آسان است

لیست قیمت DVD های نظام قدیم کنکور آسان است

5٫0 rating based on 1,234 ratings
قیمت دی وی دی های نظام قدیم

در این مقاله اساتید و قیمت DVD های نظام قدیم کنکور آسان است بررسی ونوشته شده است.

با تغییر سیستم آموزشی و برگزاری دو کنکور متفاوت در سال های ۹۸ به بعد دانش آموزانی که با سیستم ۴-۳-۵ درس خوانده اند و در اصطلاح به آن دانش آموزان نظام قدیم می گویند با نبود برنامه ریزی و منابع خوب کنکوری مواجه شدند.

با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان نظام قدیم در کنکور سراسری موسسه کنکور آسان است با تهیه بهترین منابع در قالب دی وی دی های آموزشی و روش های تست زنی و با کمک اساتید برتر کنکوری بهترین و جدید ترین منابع را برای دانش آموزان و داوطلبین کنکوری در نظر گرفته است.

منابع نظام قدیم کنکور آسان است

منابع نظام قدیم موسسه کنکور آسان است شامل دروس اختصاصی و عمومی می باشد .

دی وی دی های نظام قدیم کنکور آسان است در ۵ قسمت : دی وی دی های آموزشی – دی وی دی های تست زنی – دی وی دی های خلاقیت – دی وی دی های همایش و دی وی دی های جمع بندی تدریس شده اند.

دی وی دی ها برای هر درس به صورت مبحثی و موضوعی تدریس شده اند.

اساتید و قیمت DVD های نظام قدیم کنکور آسان است

اساتید نظام قدیم موسسه کنکور آسان است

مهندس امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی مدرس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است می باشد . مهندس مسعودی دانشجوی دکترا دانشگاه تهران می باشد و برترین مدرس ریاضی وفیزیک می باشد .  مهندس مسعودی مدرس صدا و سیما در برنامه اوج یادگیری می باشند . درس ریاضی و فیزیک را به صورت مبحثی و ترکیبی تدریس کرده اند.

مهندس عارف ربیعیان

مهندس عارف ربیعیان مدرس درس شیمی موسسه کنکور آسان است می باشند و مجری طرح های آینده سازانطرح نخبگان پلاسطرح اوج یادگیری طرح نخبگان می باشد.

مهندس ربیعیان با برگزاری همایش شیمی در ۷ استان کشور و طرح سوالات شیمی کمک زیادی به دانش آموزان برای رسیدن به درصد ۱۰۰ در کنکور سراسری کردند.

استاد حسین احمدی

استاد حسین احمدی تاسیس کننده موسسه کنکور آسان است و اولین دارنده مجوز نشر لوح های فشرده در ایران می باشد.و مدرس دروس ادبیات ، عربی و دین و زندگی می باشد.

زیست نظام قدیم موسسه کنکور آسان است

زیست نظام قدیم موسسه کنکور آسان است توسط اساتیدی همچون دکتر مهدی شیخی و دکتر امیری تدریس شده است.

لیست قیمت DVD های نظام قدیم کنکور آسان است

لیست قیمت فیزیک نظام قدیم

مبحث قیمت
فیزیک اول vvip ۱۰۰
بازتاب و شکست نور ۷۵
بردار و اندازه گیری ۴۵
روش تست زنی کار و انرژی ۴۵
مجموع جامع دما،گرما وقانون گازها ۷۰
روش تست زنی دما،گرما وقانون گازها ۷۵
فشاروچگالیvvip ۶۰
القا و الکترومغناطیس ۱۶۰
خازن ومدار الکتریکی ۶۰
روش تست زنی ساکن ۶۰
روش تست زنی القا و الکترومغناطیس ۹۰
روش تست زنی خازن ۴۵
روش تست زنی مدار ۶۰
جمع بندی کامل فیزیک آسان است ۲۰۰
روش تست زنی حرکت شناسی ۶۰
روش تست زنی حرکت دایره ای ۶۰
حرکت شناسی ۱۸۰
دینامیک ۱۰۵
حرکت نوسانی ۱۵۰
امواج مکانیکی ۹۰
صوت و امواج الکترومغناطیس ۶۰
فیزیک اتمی و هسته ای ۷۵
جمع بندی فیزیک پایه ۷۵

لیست قیمت ریاضی کنکور آسان است

مبحث قیمت
دنباله واستلزام ۸۰
حد ۱۰۵
مجانب و نگاهی به رسم نمودار ۳۰
آنالیز ترکیبی ۴۵
احتمال ۹۰
روش تست زنی پیوستگی ۲۰
نظریه معادلات و سهمی ۹۵
نامعادلات(جبری،قدرمطلق، ترکیبی) ۴۰
مشتق۱vvip ۱۴۰
مشتق۲vvip ۵۰
مشتق۳vvip ۱۲۰
انتگرال،سری نمودار و روابط مثلثاتی ۱۲۰
تکنیک های توابع نمایی و لگاریتم ۳۰
مثلثات ۱۲۰
تابع جامع ۱۰۰
روش تست زنی هندسه۱ ۵۰
روش تست زنی مثلثات ۶۰
قدر مطلق و جز صحیح ۴۵
ماتریس ۵۰
هندسه مختصاتی ۳۰
روش تست زنی تصاعد حسابی ۴۵
روش تست زنی تصاعد هندسی ۴۵
روش تست زنی آمار ۴۵
روش تست دیفرانسیل،ریاضی پایه ۶۰
جمع بندی بسته۱ ۱۲۰
جمع بندی بسته۲ ۱۲۰
جمع بندی بسته۳ ۱۶۵
جمع بندی بسته۴ ۱۱۰
جمع بندی بسته۵ ۹۰
جمع بندی دو روزه بسته۱ ۱۰۵
جمع بندی دو روزه بسته۲ ۱۰۵
کتاب۵۰۴تست ریاضی شیرنگی ۶۰

لیست قیمت شیمی نظام قدیم کنکور آسان است

مبحث قیمت
شیمی دوم فصل۱-۴ ۱۵۰
کربن وترکیبات آلی ۵۰
استوکیومتری ۱۱۵
ترمودینامیک ۶۰
آموزش محلول ۶۰
جمع بندی شیمی دوم وسوم ۱۲۰
جمع بندی شیمی چهارم ۸۰
سنتیک ۴۵
تعادل ۶۰
اسیدو باز ۱۲۰
الکتروشیمی ۱۲۰
محاسبات ریاضی در شیمی ۳۰

لیست قیمت زیست نظام قدیم کنکور آسان است

مبحث قیمت
ژنتیک مندلی ۳سال شیخی ۱۰۵
جمع بندی کنکورشیخی ۱۰۵
روش های تست زنی زیست دوم شیخی ۱۳۵
همایش زیست دوم شیخی ۱۰۰
زیست سوم vvipشیخی ۱۲۰
روش های تست زنی زیست سوم شیخی ۸۰
زیست پیش۱شیخی ۸۰
زیست پیش۲vvipشیخی ۷۰
روش های تست زنی زیست پیش۱شیخی ۷۵
روش های تست زنی زیست پیش۲شیخی ۷۵
جمع بندی زیست ۹۵شیخی ۷۵
قیدنامه زیست شیخی ۶۰
زیست سوم امیری ۱۲۰
کتاب۹۰۰تست شیخی ۶۰
زیست دوم امیری ۱۱۵
روش تست زیست دوم امیری۱-۳ ۹۰
روش تست زیست دوم امیری۴-۸ ۱۸۰
همایش زیست سوم شیخی ۷۰
زیست دوم شیخی ۸۰
زیست گیاهی سال۲-۳-۴شیخی ۱۳۵
کتاب زیست سوم حسینی نیا ۳۰

لیست قیمت ادبیات نظام قدیم کنکورآسان است

مبحث قیمت
قرابت منفی ۲۰
قرابت مثبت دوم ۳۰
قرابت معنایی منفی ۶۰
قرابت مثبت سوم ۳۰
قرابت مثبت پیش ۴۵
تاریخ ادبیات ۳۰
آرایه ادبی جامع ۶۰
زبان فارسی ۱۰۵
زبان فارسی پیشرفته ۵۰
ادبیات سوم ۱۵۰
ادبیات دوم ۶۰
روش تست زبان فارسی سوم ۱۵۰
ادبیات پیش دانشگاهی ۱۴۰
جزوه ادبیات ۷۵
جزوه زبان فارسی ۵۰
روش تست زنی واژگان ۳۰
واژگان و املا دوم ۴۰
واژگان واملا سوم ۱۰۰
آرایه دوم ۳۰
آرایه سوم ۳۰
جمع بندی دو روزه ادبیات ۱۰۰
خلاقیت شعری ۵۰
همایش فوق حرفه ای قرابت معنایی ۴۵
آموزش ادبیات پیش ۱۳۵
جمع بندی واژگان ۳۰
جمع بندی ادبیات ۱۸۰

لیست قیمت عربی نظام قدیم کنکور آسان است

مبحث قیمت
عربی۱ داوطلب ۶۰
عربی۲داوطلب ۱۰۰
عربی سوم کامل ساداتی ۱۲۰
روش های تست زنی عربی۱ ۴۵
متمم عربی برتر ۱۳۵
عربی برتر ۳۰
عربی صد در صد ۳۰
آسان آموز واژگان عربی ۹۰
مفعول فیه ۴۰
مفعول مطلق ۴۰
مبحث حال ۴۰
مبحث تمییز(روش تست زنی منصوبات) ۴۰
مبحث منادا ۴۰
مبحث مستثنی ۴۰
جمع بندی عربی کنکور ۱۴۰
کتاب درک مطلب ۳۰
DVD درک مطلب ۶۰
کتاب ترجمه وتعریب ۴۰
۳۰۰تست عربی ۴۰

لیست نظام قدیم زبان کنکور آسان است

مبحث قیمت
زبان اول محجوبی ۳۰
زبان دوم محجوبی ۳۰
لغات سوم محجوبی ۴۰
لغات چهارم محجوبی ۸۰
گرامر محجوبی ۳۰
گرامر جدید محجوبی ۶۰
کلوز تست محجوبی ۹۰
ریدینگ محجوبی ۹۰
واژگان سوم ۱۲۰
۱۲۰تکنیک زبان از پایه تا کنکور ۹۰
آموزش خط به خط زبان پیش ۴۰
تکنیک های فوق حرفه ای ریدینگ دانش زاده ۱۰۵
روش تست زنی کلوز تست دانش زاده ۷۵
روش تست زنی گرامردانش زاده ۴۵
روش تست زنی واژگان دانش زاده ۱۳۵
روش تست زنی ریدینگ ۵۰
جمع بندی محبوبی ۶۰
روش تست زنی گرامر ۴۵
کلوز مجبوبی ۴۵
آموزشی گرامز ۴۵
روش تست واژگان ۷۵
همایش گرامر کنکور ۴۵
جمع بندی کنکور ۱۰۵

لیست قیمت دین وزندگی نظام قدیم

مبحث قیمت
دین و زندگی دوم استاد احمدی ۱۶درس ۱۶۰
خلاقیت در دینی دوم درس۱تا۷ ۱۰۵
دین و زندگی سوم استاد احمدی ۱۶ درس ۱۶۰
دین و زندگی پیش استاد احمدی ۱۵۰
دینی آسان است سال چهارم درس۱تا۳ ۴۵
دینی آسان است سال چهارم درس ۴تا۶ ۴۵
روش تست زنی دینی دوم درس۱تا۳ ۴۵
خلاقیت در دینی دوم درس۸-۱۶ ۱۳۵
دینی آسان پیش۷-۱۰ ۶۰
جمع بندی دینی ۱۸۰

سفارش محصولات نظام قدیم

داوطلبان نظام قدیم جهت تهیه و سفارش محصولات می توانند به سایت کنکور آسان است یا اوج یادگیری مراجعه کنید یا با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۸۲۸۶ تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.