امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

5٫0 rating based on 1,234 ratings
فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

فیزیک دوازدهم امیر مسعودی در کنکور آسان است را چگونه می توان تهیه کرد ؟ در فیزیک دوازدهم امیر مسعودی کنکور آسان است کدام فصل ها تدریس شده است ؟

سوالاتی که گروه مشاوره انتشارات گیلنا ، کنکور آسان است در این مقاله به آن ها پاسخ می دهد .

بودجه بندی فصل به فصل فیزیک دوازدهم  

فیزیک دوازدهم تجربی دارای ۴ فصل می باشد که هر فصل از تعدادی بخش به وجود آمده است و طبق بودجه بندی سازمان سنجش که در سایت کنکور آسان است منتشر شده است تعدادی سوال ثابت از هر فصل  در کنکور سراسری مطرح می شود .

فیزیک دوازدهم تجربی امیر مسعودی

فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی حرکت برخط راست می باشد که شامل سه بخش شناخت حرکت – حرکت با سرعت ثابت و حرکت با شتاب ثابت می باشد . و در کنکو سراسری ۳ سوال از مبحث حرکت بر خط راست مطرح شد .

فصل دوم فیزیک دوازدهم تجربی دینامیک است که شامل چهار بخش قوانین حرکت نیوتن – معرفی برخی از نیروهای خاص – تکانه و قانون دوم نیوتن – نیروی گرانشی است . از مبحث دینامیک ۳ سوال در کنکور سراسری مطرح شده است .

فصل سوم فیزیک دوازدهم تجربی نوسان و مواج می باشد که دارای هشت قسمت نوسان دوره ای – حرکت هماهنگ ساده – انرژی در حرکت هماهنگ ساده – تشدید – موج و انواع آن – مشخصه های موج – بازتاب موج – شکست موج می باشد . که در کنکور سراسری از مبحث نوسان و امواج ۴ سوال مطرح می شود .

و فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای است که ۶ بخش اثر فوتوالکتریک و فوتون – طیف خطی – مدل اتم رادرفوردبور – لیزر – ساختار هسته – پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر دارد . و در کنکور سراسری ۳ سوال از آن مطرح می شود .

پس از فیزیک دوازدهم در کنکور سراسری ۱۳ سوال مطرح می شود .

کنکور آسان است
اوج یادگیری
امیر مسعودی

فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

استاد امیر مسعودی فیزیک دوازدهم تجربی را به صورت کامل و هم به صورت آموزش و تست زنی تدریس کرده است .

و برای رشته ریاضی سه فصل حرکت شناسی – نوسان و دینامیک را تدریس کرده اند .

فیزیک دوازدهم

 لیست قیمت فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

مبحثاستادقیمت
روش تست حرکت شناسی(تجربی)امیر مسعودی۱۳۰
روش تست حرکت شناسی(ریاضی)امیر مسعودی۱۵۰
روش تست نوسان و امواج (تجربی)امیر مسعودی۱۱۵
روش تست نوسان و امواج(ریاضی)امیر مسعودی۱۱۵
فیزیک اتمی و هسته ای(تجربی)امیر مسعودی۲۴۰
روش تست زنی دینامیکامیر مسعودی۲۲۰

کنکور آسان است
اوج یادگیری
امیر مسعودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.