امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

برنامه تلویزیونی

فعالیت کنکور آسان است در تلویزیون

برنامه تلویزیونی

اوج یادگیری کنکور آسان است

برنامه ی اوج یادگیری فعالیت و پخش برنامه اوج یادگیری موسسه کنکور آسان است از بهار سال ۱۳۹۵شروع شده است . این برنامه تلویزیونی حاصل همکاری موسسه گیلنا ( کنکور…