امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

طرح های مشاوره ای

اوج یادگیری کنکور آسان استطرح های مشاوره ای

طرح اوج یادگیری

( اوج یادگیری ویژه کنکوری های نظام قدیم) طرح اوج یادگیری ویژه کنکور ۱۳۹۹ ظرفیت طرح ۸۵ نفر من  چطوربعد از چند سال دوری از درس و مدرسه پزشکی ،دندان…