امروز پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

مقالات مشاوره ای

جمع بندی کنکورمقالات مشاوره ای

جمع بندی تخصصی تجربی

جمع بندی تخصصی تجربی : جمع بندی زیست تجربیجمع بندی شیمی تجربیجمع بندی ریاضی تجربیجمع بندی فیزیک تجربی جمع بندی زیست کنکور تجربی جمع بندی زیست مهمترین درس برای کنکوری…

مرور و جمع بندیمقالات مشاوره ای

مرور و جمع بندی کنکور

مرور کنکور چیست ؟ مرور و جمع بندی کنکورخیلی از بچه‌ها فک میکنن وقتی بهشون میگیم برو فلان درس رو جمع‌بندی کن یعنی بصورت کلنگی از نقطه صفر باید از…

جمع بندی شیمی کنکورمقالات مشاوره ای

جمع بندی شیمی کنکور

مباحث مهم شیمی کنکور نظام قدیم و جدید بهترین فصل های شیمی در نظام قدیم شیمی سال دوم:در سال دوم‌ دبیرستان ۵ فصل داریم که به غیر از فصل چهارم…