امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

استاد ادبیات

استاد احمدیاساتید کنکور آسان است

استاد حسین احمدی

استاد حسین احمدی موسس کنکور آسان است می باشند .و مدرس عربی، ادبیات و دین و زندگی انتشارات گیلنا هستند. بیوگرافی استاد حسین احمدی دارای مدرک دکترای عربی از دانشگاه…