امروز پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

امیرمسعودی کنکور آسان است

سایت کنکور آسان استمقالات مشاوره ای

سایت های رسمی کنکور آسان است

سایت های رسمی کنکور آسان است با توجه به کلاهبرداری هایی که روزانه در مجلات و شبکه های اجتماعی شاهدش هستیم . و متاسفانه موسسه کنکور آسان است و گیلنا و اوج یادگیری هم…

زمان پخش برنامه های تلویزیونی موسسه کنکور آسان استمقالات مشاوره ای

زمان پخش برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری – زنگ پنجم کنکور آسان است

دراین برنامه های تلویزیونی دانش آموز به صورت رایگان از تدریس بهترین اساتید کنکور آسان است استفاده می کند. و با انواع روش های آموزش، انواع روش های تست زنی، چگونگی تدریس اساتید آشنا میشوند .

تعیین سطحمقالات مشاوره ای

روش تعیین سطح دانش آموزان در کنکور آسان است

موسسه کنکور آسان است با پخش برنامه ی های تلویزیونی اوج یادگیری از شبکه دو سیما ،آینده موفق از شبکه پنج سیما، زنگ پنجم از شبکه پنج سیما، یادگیری آسان از شبکه چهار سیما تدریس بهترین اساتید را در اختیار دانش آموزان قرار داده است.