امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

امیر دانش زاده

چرا کنکور آسان استمقالات مشاوره ای

چرا کنکور آسان است ؟

چرا کنکور آسان است ؟با توجه به پیشرفت در تمام ابعاد زندگی از جمله افزایش چشم گیر متوسط تایم ترافیک در شهرهای بزرگ ، نبود دبیران کنکوری خوب در شهرهای…