امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

امیر مسعودی در اوج یادگیری

جمع بندی نوروزمقالات مشاوره ای

جمع بندی ایام عید

جمع بندی مطالب در نوروز برای کنکوری ها جمع بندی ایام عید به طور کلی ، مشاوران ، روش های زیادی  را برای جمع بندی مطالب به دانش آموزان پیشنهاد…

برنامه تلویزیونی

اوج یادگیری کنکور آسان است

برنامه ی اوج یادگیری فعالیت و پخش برنامه اوج یادگیری موسسه کنکور آسان است از بهار سال ۱۳۹۵شروع شده است . این برنامه تلویزیونی حاصل همکاری موسسه گیلنا ( کنکور…