امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

انتشارات گیلنا کنکور آسان است

حذف سهمیه های کنکور 99مقالات مشاوره ای

حذف سهمیه در کنکور ۹۹

حذف سهمیه در کنکور ۹۹ و اعلام سهمیه های کنکور ۹۹ انجام شد . طبق مصوبه مجلس و دیوان عدالت نیروهای مسلح در کنکور سهمیه نمی گیرند . مصوبه ایثارگری…