امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

حسین احمدی انتشارات گیلنا

رشته دندان پزشکی - انتخاب رشته کنکور آسان استمقالات مشاوره ای

رشته دندان پزشکی کنکور آسان است – ظرفیت دانشگاه های مختلف برای دندان پزشکی

رشته دندان پزشکی دومین رشته پرطرفدار در بین داوطلبان کنکورسراسری رشته تجربی میباشد. دندانپزشکی جز زیر گروه ۱ رشته های تجربی است. طول دوران تدریس در رشته دندانپزشکی  6 سال…

دانشگاه های بورسیه دارمقالات مشاوره ای

رشته ها بورسیه دار نیمه متمرکز در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ – انتخاب رشته کنکور آسان است

رشته های خاص و یا بورسیه ، علاوه بر قبولی در آزمون نیاز به مصاحبه ، معاینه ، شاید تحقیقات و برآورده کردن شرایط خاص آن موسسه یا دانشگاه را دارد. و بعد از فارغ التحصیلی جذب ارگان و یا سازمان مربوطه خواهید شد .