امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

رازموفقیت

سخنان انگیزشی استادمسعودیمقالات مشاوره ای

سخنان انگیزشی امیرمسعودی

در این مقاله میخواهیم به سخنان انگیزشی استاد مسعودی بپردازیم : استادامیرمسعودی یکی از اساتید برجسته موسسه کنکور آسان است و یکی از اساتید در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری قسمتی…