امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

زیست کنکور آسان است

عرفان پازوکیاساتید کنکور آسان است

عرفان پازوکی

بیوگرافی عرفان پازوکی  از مدرسان  موفق  در کشور بوده که در کنکور سراسری ۹۵ رشته تجربی رتبه ۹ را کسب کرده است و در حال  حاضر دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه…