امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

مشاوران کنکور آسان است

وظایف مشاور تحصیلیمقالات مشاوره ای

۹ وظیفه مشاور تحصیلی

مشاوره ی تحصیلی به جهت نقش مهمی که در موفقیت یا شکست دانش آموزان در مسیر تحصیلی و شغلی خود ایفا می کند از اهمیت بسیار بالایی در نزد والدین…