امروز یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

کنکور آسان است انتشارات گیلنا

آفت های مطالعاتیمقالات مشاوره ای

آفت های مطالعه

آفت های مطالعه کدام اند ؟ راه کارهای رفع آفت های مطالعاتی ؟ در طول سال های تحصیلی و در زمان مطالعه دانش آموزان مشکلات زیادی را در یادگیری داشته…

رتبه کنکور آسان استمقالات مشاوره ای

رتبه کنکور آسان است

رتبه کنکور آسان است چه کسانی هستند ؟ هرسال موسسه کنکور آسان است ( انتشارات گیلنا ) دارای رتبه برتر می باشد که دانش آموزان می توانند با تماس با…

حذف سهمیه های کنکور 99مقالات مشاوره ای

حذف سهمیه در کنکور ۹۹

حذف سهمیه در کنکور ۹۹ و اعلام سهمیه های کنکور ۹۹ انجام شد . طبق مصوبه مجلس و دیوان عدالت نیروهای مسلح در کنکور سهمیه نمی گیرند . مصوبه ایثارگری…