امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

کنکور آسان است اوج یادگیری

برنامه تلویزیونی

اوج یادگیری کنکور آسان است

برنامه ی اوج یادگیری فعالیت و پخش برنامه اوج یادگیری موسسه کنکور آسان است از بهار سال ۱۳۹۵شروع شده است . این برنامه تلویزیونی حاصل همکاری موسسه گیلنا ( کنکور…