امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

گیلنا

تراز کنکورمقالات مشاوره ای

تراز کنکور چیست ؟

مفهوم تراز ، درصد و چگونگی محاسبه آن ها در کنکور ;‎ طی این مقاله دانش آموزان با مفهوم تراز ، درصد و نحوه محاسبه آن ها در کنکور و…

زمان پخش برنامه های تلویزیونی موسسه کنکور آسان استمقالات مشاوره ای

زمان پخش برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری – زنگ پنجم کنکور آسان است

دراین برنامه های تلویزیونی دانش آموز به صورت رایگان از تدریس بهترین اساتید کنکور آسان است استفاده می کند. و با انواع روش های آموزش، انواع روش های تست زنی، چگونگی تدریس اساتید آشنا میشوند .